MicroCAMERA® to bezpieczne, niezawodne i wszechstronne urządzenie umożliwiające oglądanie wybranych szczegółów o mikroskopijnych rozmiarach.MicroCAMERA® przełamuje ograniczenia tradycyjnego mikroskopu, w przypadku którego konieczne jest przygotowanie preparatu na szkiełku, a obraz widzi jedna osoba.Używając MicroCAMERĘ® wystarczy umieścić sondę na badanej powierzchni, aby uzyskać na monitorze wyraźny, kolorowy obraz. Dzięki tej nowej metodzie możemy "na żywo" obserwować stan skóry i owłosienia nie ograniczając się do losowo pobieranych próbek.

Funkcje MicroCAMERY®:

 • Pomiar nawilżenia skóry
 • Umożliwia szybkie i łatwe stwierdzenie stopnia uwodnienia skóry metodą dotykową. Pomiar dotyczy zawartości wody w warstwie rogowej i wyrażany jest w procentach.
 • Pomiar gęstości sebum
 • Pozwala określić ilość sebum na skórze. Technika pomiaru umożliwia odróżnienie sebum od innych substancji znajdujących się na badanym obszarze.
 • Pomiar elastyczności skóry
 • Zastosowany czujnik optoelektroniczny pozwala na precyzyjne określenie sprężystości skóry. Wynik jest podany w procentach i zobrazowany wykresem szybkości reakcji skóry na bodziec.
 • Pomiar głębokości zmarszczek
 • Umożliwia określenie głębokości zmarszczek i stanu skóry w stosunku do normy wiekowej.
 • Określenie fototypu skóry
 • Pomiar zawartości barwnika w skórze pozwala na prawidłowe określenie fototypu skóry.
 • Pomiar gęstości owłosienia
 • Gęstość owłosienia jest wyrażana liczbą włosów na centymetr kwadratowy. Wynikiem pomiaru jest kwalifikacja stanu owłosienia do jednego z trzech przedziałów gęstości.
 • Pomiar grubości włosa
 • Umożliwia dokładne zmierzenie przeciętnej średnicy włosa i prawidłową kwalifikację do odpowiedniego sposobu pielęgnacji.